დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
OUZIJ
გაგზავნა

აქტივობები

მიმდინარე

დასრულებული

 • მითების მსხვრევა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის შ

  დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) პროექტის ბიუჯეტი: $78 870 ვადები:1ივლისი 2015 – 30 აპრილი 2016  მედიის გან...სრულად

 • დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან ინსტიტუტებამდე

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი პროექტის ბიუჯეტი: 54 430 ლარი ვადები: 15.06.2015-15.12.2015 პროექტის დ...სრულად

 • ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაცი

  განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს გაეროს ასოციაცია -UNAG პროგრამისდონორი ორგანიზაცია: აშშ-სსაერთაშორისოგანვითარებისსააგენტო- USAID MDF...სრულად

 • ქალები ცვლილებებისთვის

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი პროექტის ბიუჯეტი: 57 595 ლარი ვადები: 25.10.2014-25.04.2015 მედიის გან...სრულად

 • საერთაშორისო სემინარი "მედია ეთიკის საერთაშორისო დ

  ორგანიზატორი:საერთაშორისო მედია ეთიკის ცენტრი -CIME ორგანიზატორი საქართველოში: მედიის განვიტარების ფონდი -MDF პარტნიორები: ილიას სახელმწიფო უნივ...სრულად

 • ლიდერი ქალები დემოკრატიული მმართველობისთვის

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლებისცენტრი პროექტის ბიუჯეტი: 43, 570 ლარი ვადები: 11.04.2014-10.06.2014  მედიის გა...სრულად

 • ქართულ პოლიტიკასა და მედიაში ქსენოფობიასა და დისკრ

  დონორები: საქართველოს გაეროს ასოციაცია და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის საერთო ბიუჯეტი: $63, 620 MDF-ის ბიუჯეტი: $ 44,...სრულად

 • მედიის პროფესიული დეტექტორი: ფაქტები და მითები ევრ

  დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო პროექტის ბიუჯეტი: $ 26, 865 ვადები: 1.05.2014 -30.11.2014 მედიის განვითარების ფონდი 1 მაისიდან ახორციე...სრულად

 • მრავალფეროვნების საკვირაო სკოლა უმცირესობების სტუდ

    დონორები: შვეიცარიის საელჩო საქართველოში პროექტის ბიუჯეტი: 19, 000 ლარი ვადები: 17.02.2014-30.09.2014 მედიის განვითარების ფონდი MDF, შვეიცარიი...სრულად

 • მედია-კვლევები - პროფესიონალური და ანგარიშვალდებულ

  დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო პროექტის ბიუჯეტი: $34, 558 ვადები: 01.02. 2011 - 10.09.2014 მედიის განვითარების ფონდი ახორციელებს პრო...სრულად

 • ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისათვის

  დონორები: გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია ( UNESCO) და საქართველოს იუნესკოს ეროვნული კომისია პროექტის ბიუჯეტი...სრულად

 • სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონ

  დონორები: საქართველოს გაეროს ასოციაცია,ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის ბიუჯეტი: $ 14...სრულად