დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
HYWRV
გაგზავნა

ჩვენი გუნდი


თამარ კინწურაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი

თამარ ხორბალაძე, გამგეობის თავმჯდომარე


ქეთი მსხილაძე, გენდერული პროგრამების დირექტორი


გიორგი აფციაური, ფინანსური დირექტორი

მარიამ პატარიძე, იურისტი

სოფო გელავა, მკვლევარი


ხატია ლომიძე, მედია მკვლევარი


თამარ გაგნიაშვილი, მედია მკვლევარი


თინათინ გოგოლაძე, მედია ანალიტიკოსი


თამარ ტაბატაძე, კომუნიკაციის კოორდინატორი


თათა ქაფიანიძე, მულტიმედია კოორდინატორი


დალი ქურდაძე, მკვლევარი

მარიამ ცუცქირიძე, მედია მკვლევარი

სოფო გოგაძე, მედია მკვლევარი

ანა ჩიტალაძე, მკვლევარი

ნუცა იოსელიანი-სულუხია, კოორდინატორი
ბესიკ დანელია, დიზაინერი