დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
EXIUK
გაგზავნა

აქტივობები

წარმატებული არჩევნები - მდგრადი დემოკრატია

დონორი: ცესკოს საარჩევნო სისტემების განვითარებისა და სწავლების ცენტრი

გამხორციელებელი ორგანიზაცია: ფონდი ALPE, MDF-თან პარტნიორობით

ვადები: 2013

დაფინანსება: 2, 850 GEL

ცესკოს საარჩევნო სისტემების განვითარებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით ფონდი ALPE, მედიის განვითარების ფონდის (MDF) პარტნიორობით, ახორციელებს კომუნიკაციურ პროექტსწარმატებული არჩევნები - მდგრადი დემოკრატია".

პროექტის მიზანია საქართველოს რეგიონებში, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით: მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის ფორმატში, პრეზიდენტის ინსტიტუტის სტატუსსა და მნიშვნელობაზე კვალიფიციური ინფორმაციის გავრცელება; წინასაარჩევნო და საარჩევნო პროცედურების დამატებით განმარტება; საარჩევნო პროცესებში ქალთა ჩართულობის ამაღლების ხელშეწყობა; საპრეზიდენტო კანდიდებთან მოქალაქეების კომუნიკაციის ხელშეწყობა; აქტიური ამომრჩევლის მნიშვნელობის განმარტება და ამ იდეის ირგვლივ მოქალაქეთა კონსოლიდაცია.

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ტრენინგების, დისკუსიების გამართვა, ფეისბუქ გვერდის შექმნა, უმცირესობათა ენებზე საინფორმაციო ფლაერების გამოცემა.

უკან