დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XEUIP
გაგზავნა

აქტივობები

მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება - მედია კომპონენტი

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა, UNDP

პარტნიორები: რადიო მწვანე ტალღა, გაზეთი 24 საათი.

პროექტის ბიუჯეტი: $ 31, 285.

ვადები:15.02.2010 – 31.12.2010

მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება სამართლებრივი ცნობიერებისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მედია კომპონენტი

პროექტის მიზანისამართლებირივი ცნობირების ამაღლება და ყველასათვის ხელმისაწვდომი მართლსაჯულების გაუმჯობესება.

საქმიანობაპროექტის მედია-კომპონენტის ფარგლებში მედიის განვითარების ფონდმა გამოსცა "24 საათისყოველთვიური საგაზეთო ჩანართი "საზოგადოებრივი ადვოკატიდა მოამზადა რადიო-გადაცემათა ციკლი მწვანე ტალღის ეთერში სახელწოდებით "საზოგადოებრივი ადვოკატი”. პროექტის ფარგლებში ფონდმა ასევე ორგანიზაცია გაუწია იურიდიული დახმარების სამსახურის საინფორმაციო შეხვედრებს თბილისის 5 უმაღლესი სასწავლებლის იურიდიული მიმართულების სტუდენტებთან, სტუდენტურ კონკურსს და სასწავლო სემინარებს ჟურნალისტებისთვის უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის თემაზე.

უკან