დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
GRBEF
გაგზავნა

აქტივობები

ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თემა ქართულ მედიაში

დონორები: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF), შეერთებული შტატების საერთაშოროისო განვითარების სააგენტო (USAID)

პროექტის ბიუჯეტი: $ 24, 183.27

ვადები: 01.12.2009 - 01.06.2010

პროექტის მიზანი:ქართულოენოვან მედია საშუალებებში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თემატიკის კვალიფიციურად გაშუქების ხელშეწყობა.

საქმიანობა: სამი თვის განმავლობაში მედიის განვითარების ფონდი ახორციელებდა ქართულენოვანი მედია-საშუალებების მონიტორინგს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საკითხების გაშუქების კუთხით. მონიტორინგის მასალები ყოველკვირეულად ორენოვანი ბიულეტენის სახით მიეწოდებოდათ მედია საშუალებებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს დისკრიმინაციული პრაქტიკის პრევენციისა და მედია კრიტიკის ინიცირების მიზნით.

დისკრიმინაციული და შეურაცხმყოფელი ტერმინოლოგიის იდენტიფიციების პროცესში თავად უმცირესობების წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართულნი. მათი მონაწილეობით გაიმართა სამი ფოკუს-ჯგუფი თბილისში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში.

ფოკუს-ჯგუფებისა და მონიტორინგის საფუძველზე შემუშავდა რეკომენდაციები ჟურნალისტებისათვის და შეიქმნა დამხმარე სახელმძღვანელო პროფესიონალებისთვის "ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თემატიკის გაშუქება მედიაში. საბაზისო პრინციპები”.

ორგანიზაციის ექსპერტებმა და მკვლევარებმა, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრთან პარტნიორობით ჟურნალისტებისთვის მრგვალი მაგიდა და ტრენინგები გამართეს.

უკან