დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
SXZSH
გაგზავნა

აქტივობები

ახალგაზრდული კონკურსი დევნილი მოზარდების ინტეგრაციისთვის

დონორი: აშშ- დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა

პროექტის ბიუჯეტი: $ 18, 561

ვადები:01.08.2009 – 31.01.2010

პროექტის მიზანი:დევნილი მოზარდების ინტეგრაციისა და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა. მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

საქმიანობა:პროექტის ფარგლებში 10-დან 18 წლამდე დევნილი მოზარდებისთვის ჩატარდა ესსეებისა და ნახატების კონკურსი, თემაზე "ცხოვრება ომის შემდეგ”. განხორციელებული აქტიური საინფორმაციო კამპანიის შედეგად, ესსეების კონკურსში საქართველოს 9 რეგიონიდან 189 დევნილმა მოზარდმა, ხოლო ნახატების კონკურსში _ 114 მოზარდმა მიიღო მონაწილოება.

პროექტის ფარგლებში გამარჯვებული 20 მოზარდი "დემოკრატიული ტურისფარგლებში საქართველოს პარლამენტს, უზენაესს სასამართლოსა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეწვია. გამარჯვებულებს მასტერკლასები ხატვასა და ესსების წერაში ჩაუტარდათ. გამარჯვებულთა ნაშრომები კი ალბომის, "ცხოვრება ომის შემდეგსახით, გამოიცა და ახალგაზრდების ნახატებთან ერთად პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი.

უკან