დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
OKZPT
გაგზავნა

აქტივობები

მედიის პროფესიული დეტექტორი: ფაქტები და მითები ევროკავშირის შესახებ

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო

პროექტის ბიუჯეტი: $ 26, 865

ვადები: 1.05.2014 -30.11.2014

მედიის განვითარების ფონდი 1 მაისიდან ახორციელებს პროექტს "მედიის პროფესიული დეტექტორი: ფაქტები და მითები ევროკავშირის შესახებ".

პროექტის მიზანია საზოგადოების კვალიფიციური ინფორმირება ევროინტეგრაციის პროცესისა და დასავლური ღირებულებების შესახებ; ასევე მედიის მიერ ან მედიის მეშვეობით ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით გავრცელებულ არასწორ ფაქტებზე რეაგირება ალტერნატიული ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდების გზით.

წინამდებარე პლატფორმა შესაძლებლობას მისცემს საზოგადოებას, მედიის წარმომადგენლებს, ხელი მიუწვდებოდეთ კვალიფიციურ კვლევებზე იმ დეზინფორმაციის საპირწონედ, რომელიც ხშირად საჯარო სივრცეში სხვადასხვა წყაროებიდან ვრცელდება.

ამ მიზნით პროექტის ფარგლებში შემდეგი აქტივობებია გათვალისწინებული:

 

  • მედია მონიტორინგი;
  • თემატურ საკითხებზე კვლევების მომზადება, რომლებიც "მითების დეტექტორის" სახელწოდებით გავრცელდება.
  • ვებ-გვერდისმითების დეტექტორი-ს და ფეისბუქ გვერდთიდ "მითების დეტექტორის" მომზადება;
  • შეხვედრები მედიასთან;
  • ანგარიშის მომზადება.

მითების დეტექტორი

უკან