დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
MXFZE
გაგზავნა

აქტივობები

ეთიკის კოდექსი რეგიონული მედიისთვის

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო

პარტნიორი: გაზეთი"PS”

პროექტის ბიუჯეტი: $ 1, 600.

ვადები: 01.08.2008 – 31.10.2008

პროექტის მიზანი:მაღალი პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების შემუშავება და დამკვიდრების ხელშეწყობა რეგიონალურ მედიაში.

საქმიანობა:პროექტის ფარგლებში მედიის განვითარების ფონდის ექსპერტებმა გაზეთ "PS”-ის ჟურნალისტებისთვის პროფესიული სტანდარტების საკითხებზე ტრეინინგები ჩაატარეს. გაზეთ "PS”-ის რედაქციამ, მედიის განვითარების ფონდის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, გაზეთის შიდა-სარედაქციო ეთიკის კოდექსი შეიმუშავა. ეთიკის კოდექსის განხილვაში, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, ქუთაისის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული.

უკან