დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
FWLLK
გაგზავნა

აქტივობები

დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან ინსტიტუტებამდე

დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

პროექტის ბიუჯეტი: 54 430 ლარი

ვადები: 15.06.2015-15.12.2015

პროექტის დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან ინსტიტუტებამდე მიზანია საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობა, დემოკრატიული პროცესის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება, მათი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლების გზით; ასევე, ადგილობრივი თემების მობილიზება დემოკრატიული ჩართულობის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით.

პროექტის ფარგლებში, მომზადდება გზამკვლევი საარჩევნო პროცესის შესახებ, რომელიც ითარგმნება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 4 ქალაქში- ახალქალაქი,ახალციხე,მარნეული,თელავი- მოხდება ახალგაზრდების მობილიზება,საარჩევნო პროცესში მათი აქტიური მონაწილეობის წახალისების მიზნით. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივი ახალგაზრდების მონაწილეობით იმიტირებული საარჩევნო პროცესის ჩატარებას,შერჩეული ახალგაზრდების დემოკრატიის ტურში მონაწილეობას და ბლოგების შექმნას.

უკან