დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
NKNZB
გაგზავნა

აქტივობები

კრემლის გავლენის ინდექსი

დონორი: Detector Media, გერმანული მარშალის ფონდი
ბიუჯეტი: $4,605
ვადები: იანვარი - მაისი 2017

მედიის განვითარების ფონდი (MDF)  ორგანიზაციებთან The European Values Think Tank (ჩეხეთი), Detector Media (უკრაინა) და Political Capital (უნგრეთი) პარტნიორიბით ახორციელებს პროექტს "კრემლის გავლენის ინდექსი". 

პროექტის მიზანია, საქართველოში, უკრაინაში, ჩეხეთსა და უნგრეთში რუსეთის ფედერაციის ინფორმაციული და პოლიტიკური გავლენის გაზომვა, კრემლის დეზინფორმაციულ კამპანიასთან ეფექტურად გამკლავების მიზნით. პროექტის მეთოდოლოგია მოიცავს სტრატეგიული დოკუმენტების ანალიზსა და საექსპერტო ჯგუფთან წინასწარ შედგენილი კითხვარის მეშვეობით ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას.
უკან