დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
MLUCI
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

თავდაცვისა და სამხედრო საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

კვლევის ავტორი: გიორგი ცხვიტავა
პერიოდი: 28 მარტი – 28 აპრილი, 2011
ბმული: თავდაცვისა და სამხედრო საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

თავდაცვისა და სამხედრო საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში 

უკან