დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
VKBCG
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

ბავშვთა საკითხების გაშუქება ქართულ სატელევიზიო მედიაში

აღნიშნული კვლევის მიზანია 2011 წლის მაისში 5 ქართული ტელეკომპანიის ახალი ამბების ძირითად გამოშვებებში ბავშვთა საკითხების პროფესიული გაშუქების შესწავლა. მთავარი საკვლევი კითხვაა არღვევენ თუ არა ჟურნალისტები ბავშვთა უფლებებს და შესაბამისად, ბავშვთა საკითხების გაშუქების პროფესიულ სტანდარტებს ახალი ამბების გამოშვებებში.

კვლევის ავტორი: ნინო დანელია
პერიოდი: მაისი, 2011
ბმული: ბავშვთა საკითხების გაშუქება ქართულ სატელევიზიო მედიაში

ბავშვთა საკითხების გაშუქება ქართულ სატელევიზიო მედიაში 

უკან