დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
ZAZXD
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

წინასაარჩევნო მედია გარემო, ანგარიში 2016

ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის - NED-ის მხარდაჭერით მედიის განვითარების ფონდი -MDF გამოსცემს პერიოდულ ანგარიშს, რომელიც მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას მიმოიხილავს.

წინამდებარე ანგარიში წინასაარჩევნო მედია გარემოს მხრივ 2016 წელს არსებულ მდგომარეობას მიმოიხილავს.

ანგარიში ეყრდნობა დოკუმენტების ანალიზს, საჯარო დაწესებულებებიდან გამოთხოვილ ოფიციალურ ინფორმაციას და მედიით გავრცელებულ ცნობებს.

ანგარიში შედგება 6 თავისგან: პირველ თავში განხილულია 2016 წელს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები; მე-2 თავი ფინანსურ და ბიზნეს გარემოს მიმოიხილავს; მე-3 მედია საკუთრებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საქმეებს შეეხება, მე-4 თავში 2016 წელს მედიაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები და გადაცემების დახურვის შემთხვევებია განხილული; მე-5 ჟურნალისტთა უფლებების ხელყოფის ფაქტებს აღწერს; ბოლო მე-6 თავში კი არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებია მიმოხილული.

გამოცემის თარიღი: ოქტომბერი, 2016

გამომცემელი: მედიის განვითარების ფონდი

ავტორები: გელა ბოჩიკაშვილი, მარიამ პატარიძე
მკვლევარი: ერეკლე მაისურაძე
რედაქტორი: თამარ კინწურაშვილი
რეცენზენტი: ნინო დანელია
ბმული: წინასაარჩევნო მედია გარემო, ანგარიში 2016
MDF-ის განცხადება კვლევასთან დაკავშირებით: მედიის განვითარების ფონდი პარტია "ქართული ოცნების” მიერ ფინანსური დეკლარაციის შევსების დროს დაშვებული სავარაუდო უზუსტობის გამო განცხადებას ავრცელებს

წინასაარჩევნო მედია გარემო, ანგარიში 2016 

უკან