დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
ZKKGX
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

საბიუჯეტო სახსრები სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების გამავრცელებელ მედიაში

კვლევის ავტორები: თამარ კინწურაშვილი, გელა ბოჩიკაშვილი
სამართლებრივი კონსულტაცია, ადმინისტრაციული საჩივრების მომზადება და სასამართლო პროცესებზე MDF-ის ინტერესების წარმოდგენა: მარიამ ლორთქიფანიძე - მედიის განვითარების ფონდი.
პარტნიორი ორგანიზაციები - თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა.

ბმული: საბიუჯეტო სახსრები სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების გამავრცელებელ მედიაში

საბიუჯეტო სახსრები სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების გამავრცელებელ მედიაში 

უკან