დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
ZJOAE
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

მედიის განვითარების ფონდის 2014 წლის ანგარიში

ბმული: მედიის განვითარების ფონდის 2014 წლის ანგარიში

MDF report 2014

2014 წელს მედიის განვითარების ფონდი აგრძელებდა აქტივობებს, რომელთა მიზანია საქართველში ღია და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბება და ამ პროცესში მედიის პროფესიული და ინსტიტუციონალური გაძლიერება.

უკან