დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
ZHEPR
გაგზავნა

აქტივობები

მიმდინარე

დასრულებული

 • სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონ

  დონორები: საქართველოს გაეროს ასოციაცია,ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის ბიუჯეტი: $ 14...სრულად

 • წარმატებული არჩევნები - მდგრადი დემოკრატია

  დონორი: ცესკოს საარჩევნო სისტემების განვითარებისა და სწავლების ცენტრი გამხორციელებელი ორგანიზაცია: ფონდი ALPE, MDF-თან პარტნიორობით ვადები: 2013 ...სრულად

 • მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება - მედია კომპო

  დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა, UNDP პარტნიორები: რადიო მწვანე ტალღა, გაზეთი 24 საათი. პროექტის ბიუჯეტი: $ 31, 285. ვადები:15.02.2010 – 3...სრულად

 • ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თემა ქართულ მე

  დონორები: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF), შეერთებული შტატების საერთაშოროისო განვითარების სააგენტო (USAID) ...სრულად

 • ახალგაზრდული კონკურსი დევნილი მოზარდების ინტეგრაცი

  დონორი: აშშ-ს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა პროექტის ბიუჯეტი: $ 18, 561 ვადები:01.08.2009 – 31.01.2010 პროექტის მიზანი:დევნილი მ...სრულად

 • ეთიკის კოდექსი რეგიონული მედიისთვის

  დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო პარტნიორი: გაზეთი"PS” პროექტის ბიუჯეტი: $ 1, 600. ვადები: 01.08.2008 – 31.10.2008 პროექტის მიზანი:მაღ...სრულად