დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
SPGCU
გაგზავნა

აქტივობები

მიმდინარე

დასრულებული

  • ახალგაზრდული კონკურსი დევნილი მოზარდების ინტეგრაცი

    დონორი: აშშ-ს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა პროექტის ბიუჯეტი: $ 18, 561 ვადები:01.08.2009 – 31.01.2010 პროექტის მიზანი:დევნილი მ...სრულად

  • ეთიკის კოდექსი რეგიონული მედიისთვის

    დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო პარტნიორი: გაზეთი"PS” პროექტის ბიუჯეტი: $ 1, 600. ვადები: 01.08.2008 – 31.10.2008 პროექტის მიზანი:მაღ...სრულად