დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
KZFPU
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

  • ცხოვრება ომის შემდეგ

    გამოცემა ეძღვნება 2008 წლისთავს და მასში ასახულია ომის მსხვერპლი ბავშვების შთაბეჭდილებები  და განვილილი ერთი წელი  წიგნის ავტორები არიან 10-დან 17 წლამდე მოზარდები, დევნილები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რომლებმაც საკუთარ თავზე გამოცადეს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგები. წიგნში წარმოდგენილია საქართველოს მასშტაბით გამოცხადებული ესეებისა და ნახატების კონკურსის 20 გამარჯვებულის ნამუშევრები (10 ესსე, 10 ნახატი), რომლებშიც ავტორები თავის დამოკიდებულებას გამოხატავენ ომის მ... სრულად