დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
YRGIV
გაგზავნა

გამგეობის წევრები

თამარ კინწურაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი

თამარ ხორბალაძე, გამგეობის თავმჯდომარე

ქეთევან მსხილაძე გამგეობის წევრი, გენდერული პროგრამების დირექტორი

თამარ შამილი, გამგეობის წევრი

დალი ცქიტიშვილი, გამგეობის წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბექა მინდიაშვილი გამგეობის წევრი, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი

ლევან გიორგაძე, გამგეობის წევრი