დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
OZYGP
გაგზავნა

მრავალფეროვნების სკოლა

2014 წელს მედიის განვითარების ფონდმა დააფუძნა მრავალფეროვნების სკოლა, რომლის მიზანია სამოქალაქო ინტეგრაციის, მრავალფეროვნებისა და ახალგაზრდებს შორის სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა.

პროგრამაგანკუთვნილია სტუდენტებისთვის.

სკოლის ტრენინგ კომპონენტის ფარგლებში მსმენელები ეუფლებიან სამოქალაქო ჟურნალისტიკის პრაქტიკულ კურსს; მოისმენენ თემატურ ლექციებს მრავალფეროვნების, ტოლერანტობის კულტურის, პლურალიზმის და სხვა აქტუალურ საკითხებზე, მონაწილეობას მიიღებენ დისკუსიებში.

პრაქტიკული კურსი კი ითვალისწინებს მედია პროდუქციის შექმნას და სოციალურ ქსელებში განთავსებას.

ახალგაზრდების მოტივირების მიზნით პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა კონკურსების ორგანიზებას.

http://mdfdiversityschool.wordpress.com/