დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CRJQE
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

“რუსული სამყარო” საქართველოში

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში რუსული რბილი ძალის მოქმედების და ამ პროცესში ჩართული აქტორების შესახებ ინფორმაციის შესწავლას.
 
კვლევა ღია წყაროებზე დაყრდნობით განხორციელდა და ძირითადად  რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე შექმნილ ფონდ „რუსული სამყაროს” («Русский мир») ვებ-გვერდს, ასევე იმ ორგანიზაციების შესახებ არსებულ ღია ინფორმაციას ეფუძნება, რომლებიც "რუსულ სამყაროს” პარტნიორთა ნუსხაში ჰყვას მითითებული. დოკუმენტური ანალიზი მოიცავდა საჯარო რეესტრის მონაცემებს, ასევე მედიაში ამ ორგანიზაციების აქტივობების გაშუქებაზე დაკვირვებასაც.

ავტორი: მარიამ პატარიძე
რედაქტორი: თამარ კინწურაშვილი

ბმული:  "რუსული სამყარო” საქართველოში
Tags: