დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
EFCNN
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

სიძულვილის ენა და ქსენოფობია. მედია მონიტორინგის ანგარიში 2014-2015

ანგარიში ასახავს სიძულვილის ენისა და ქსენოფობიის გამოხატვას მედიასა და საჯარო სივრცეში

კვლევა შედგება სხვადასხვა სექციებისგან და ეთნიკური, ეროვნული, სექსუალური ორიენტაციისა და რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის გამოვლინებებს მოიცავს. ცალკეულ ქვეთავებადაა დაყოფილი თურქოფობია, ისლამოფობია და არმენოფობია. მონიტორინგი 6 გაზეთზე, 5 ტელევიზიის დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებასა და თოქ-შოუზე, ასევე 6 საინფორმაციო ვებ-პორტალზე განხორციელდა. მედიასთან ერთად გამოვლენილია დისკრიმინაციისა და სიძულვილის სხვა წყაროები, მათ შორის, პოლიტიკური პარტიები და მათთან აფილირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მოქმედი და ყოფილი თანამდებობის პირები, სასულიერო პირები და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები. დარღვევები დაჯგუფებულია ტიპოლოგიისა და წყაროების მიხედვით, თანდართულია გრაფიკული ცხრილები. დასკვნით ნაწილში საუბარია იმ გამოწვევებზე, რაც მრავალფეროვნებისა და უმცირესობათა გაშუქებას თან ახლავს. კვლევა მიუთითებს, რომ ქართულ მედიასივრცეში ჟურნალისტური სტანდარტის დარღვევას აქვს როგორც მიზანმიმართული, ასევე შემთხვევითი ხასიათი. სიძულვილის ენისა დაქსენოფობიის აღმოსაფხვრელად, ანგარიში რეკომენდირებულად მიიჩნევს ჟურნალისტური კულტურის, ღირებულებებისა და ნორმების გაძლიერებას, მედიის ანგარიშვალდებულების ამაღლებასა და ეფექტიანი თვითრეგულირების მექანიზმების დამკვიდრებას.


გამოცემის თარიღი: ივნისი 2015

გამომცემელი: მედიის განვითარების ფონდი

მკვლევარები და სარედაქციო ჯგუფი: თამარ კინწურაშვილი, სოფო გოგაძე, თათა ქაფიანიძე, თამარ კანდელაკი 

ბმული: სიძულვილის ენა და ქსენოფობია. მედია მონიტორინგის ანგარიში 2014-2015