დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CJCDY
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

Seçkilərdən İnstitutlara qədər - Gənclər üçün Demokratiya bələdçisi, 2015

Demokratiyanın indikatorlarından olan siyasi prosesdə vətəndaşların fəal iştirakı dedikdə bilməliyik ki, demokratiya bir dəfəlik akt deyil və seçkidə başlayıb seçkidə də bitmir. Vətəndaş məsuliyyəti qərarların qəbulu prosesində iştirakı, hakimiyyətə daimi nəzarəti və yekun olaraq xalqın idarəçiliyinin tam icrasını nəzərdə tutur. Demokratiya prosesdə yaş həddindən, cinsindən və etnik mənsubiyyətindən aslı olmayaraq hər kəs iştirak edəndə güclü olur.

Bu təlimat gənclər üçün hazırlandı və məqsədi onları demokratiya konsepsiyası, seçki hüququ, hakimiyyət məsuliyyəti haqda daha yaxşı məlumatlandırmaqdır; həmçinin seçkilərdə və qərarların qəbulu proseslərində hər bir vətəndaşın iştirakının vacibliyini dərk etməyin əhəmiyyətini gənclərə çatdırmaq.

Ümid edirik ki, Seçki Sistemlərinin İnkişafı, İslahatı və Tədrisi Mərkəzinin dəstəyi ilə Mediya İnkişaf Fondu – MDF tərəfindən hazırlanan bu təlimat gənclərdə siyasi və demokratik özünüdərkin inkişafına şərait yaradacaq.

© 2015, Mediya İnkişaf Fondu

Müəllif: Mariam Lortkipanidze, Ana Caia

Redaktor: Tamar Kintsuraşvili

Tərcüməçi: Aydan Yusif

Seçkilərdən İnstitutlara qədər - Gənclər üçün Demokratiya bələdçisi