დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
MQVLD
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

არჩევნებიდან-ინსტიტუტებამდე - დემოკრატიის გზამკვლევი ახალგაზრდებისთვის

გზამკვლევი მომზადებულია ახალგაზრდებისთვის და მისი მიზანია დემოკრატიის კონცეფციის, საარჩევნო უფლების, ხელისუფლების პასუხისმგებლობის შესახებ მათი უკეთ ინფორმირება; 


გამოცემის მიზანია ასევე იმ მნიშვნელობის გააზრება, რომელიც არჩევნებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თითოეული მოქალაქის მონაწილეობას მოაქვს. გამოცემა მომზადდა 3 - ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე;
გზამკვლევი მოიცავს 4 ნაწილს: I დემოკრატიული მმართველობა; II არჩევნების ორგანიზება, III პროცესში ჩართულობა არჩევნების შემდეგ და IV სავარჯიშოები. 

გამოცემა მიმოიხილავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: რა არის დემოკრატია? პირდაპირი და წარმომადგენლობითი დემოკრატია; ხელისუფლების დანაწილება; საარჩევნო სისტემები;  არჩევნები და ხმის მიცემა; პოლიტიკური პარტიები; თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათაშორისი კომისია; დემოკრატია და მედია. არსებითი წინაპირობა;  კამპანია; ინფორმაციის თავისუფლება. 

გამოცემის თარიღი: 2015 წელი 
გამომცემელი: მედიის განვითარების ფონდი 
სარედაქციო ჯგუფი: ავტორები - მარიამ ლორთქიფანიძე, ანა ჭაია; რედაქტორი: თამარ კინწურაშვილი
გამოცემა მომზადდა პროექტის „დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან ინსტიტუტებამდე" ფარგლებში; პროექტი განხორციელდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის" მხარდაჭერით.
ბმული: არჩევნებიდან-ინსტიტუტებამდე - დემოკრატიის გზამკვლევი ახალგაზრდებისთვის