დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
DFCFH
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

გენდერმედიატორი

გამოცემის  მიზანია, ხელი შეუწყოს მედიაში გენდერული საკითხების პროფესიულად გაშუქებას; 

გამოცემა აცნობს მოქმედ და მომავალ ჟურნალისტებს გენდერული სფეროს მედია-გაშუქების მარეგულირებელ ნორმებს და პროფესიულ სტანდარტებს, ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე; გამოცემის პირველი თავი გენდერული საკითხების ადგილობრივ რეგულაციებს მოიცავს; მეორე ნაწილში საერთაშორისო სტანდარტები, მათ შორის UNESCO-ს მიერ მედიისთვის შემუშავებული გენდერ-მგრძნობიარე ინდიკატორებია წარმოდგენილი; მესამე თავში - მედია მონიტორინგის უახლესი შედეგები; ხოლო ბოლო, მეოთხე თავში თვითრეგულირების მექანიზმებისა და მედია კრიტიკის ფარგლებში ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილებაა ასახული. გამოცემა სასარგებლო რესურსია მედიის მიმართულების სტუდენტებისთვის დამხმარე ლიტერატურად.  

გამოცემის თარიღი: 2013 წელი 
გამომცემელი: მედიის განვითარების ფონდი
გამოცემა მომზადდა პროექტის „ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისთვის" ფარგლებში, გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-სა და საქართველოს იუნესკოს ეროვნული კომისიის მხარდაჭერით 
ბმული: გენდერმედიატორი