დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
WDPSJ
გაგზავნა

აქტივობები

”ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში რუსული დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისტული კამპანიის შინაარსის მონიტორინგი და ეფექტურობის გაზომვა”

პროექტი: ”ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში რუსული დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისტული კამპანიის შინაარსის მონიტორინგი და ეფექტურობის გაზომვა”
დონორი: Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies (IISEPS)
ბიუჯეტი: 27000 აშშ დოლარი
ხანგრძლივობა: 29/01/2020 - 2025

კვლევითი პროექტი ”ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში რუსული დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისტული კამპანიის შინაარსის მონიტორინგი და ეფექტურობის გაზომვა” მიზნად ისახავს რუსული პროპაგანდის გზავნილების ეფექტურობის შეფასებას, შინაარსის მონიტორინგის კომბინირებით და რუსეთის მიერ დაფინანსებული პროპაგანდის ეფექტურობის გაზომვით. ეს დეზინფორმაციული შეტყობინებები მიმართულია ყოფილი საბჭოთა კავშირის სამ ქვეყანაში, ბელარუსში, უკრაინასა და საქართველოში, რუსულენოვან მოსახლეობაზე. რუსულენოვანი მედიის მონიტორინგის კვლევები და ფოკუს-ჯგუფები რუსულენოვან მოსახლეობასთან საშუალებას მისცემს მკვლევართა ჯგუფს მიაღწიოს შემდეგ მიზნებს:
  • შეისწავლოს, რა ხდის შეტყობინებებს მიმზიდველს სამიზნე აუდიტორიისთვის;
  • კონკრეტული და თემატური რუსული პროპაგანდისტული შეტყობინებების ეფექტურობის გაზომვა;
  • გაირკვეს, თუ რა სოციალური ჯგუფებია განსაკუთრებით დაუცველი რუსული პროპაგანდის მიმართ;
  • შეისწავლოს დაუცველი ჯგუფების ცნობიერება;
  • ამ ჯგუფების მოსაზრებაზე გავლენის ეფექტური სტრატეგიების შემუშავება კონტრპროპაგანდისტული შეტყობინებებით.
ეს პროექტი გამოიყენებს როგორც თვისებრივ, ისე რაოდენობრივ კვლევის მეთოდებს, რომელშიც გაერთიანდება რუსული პროპაგანდის შინაარსობრივი ანალიზი, რომელიც განისაზღვრება მრავალი სოციალური და მასმედიის საშუალებით, რომლებიც მიმართულია შერჩეულ ქვეყნებში რუსულენოვანი ჯგუფებისკენ (ჩატარებულია IISEPS); ხოლო ფოკუს ჯგუფების ჩატარებით შეფასდება მისი ეფექტურობა დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში. და ამ ქვეყნებში რუსულენოვანი გამოკითხვები (ჩატარებულია Gallup Surveys ქსელის მიერ) ამ ქვეყნებში. UT-ის კვლევითი ჯგუფი შეიმუშავებს 10 კითხვას, რომელიც შეეხება საინტერესო თემებს და ეფუძნება რუსული პროპაგანდის მონიტორინგის შედეგებს. MDF-ის ამოცანაა: ოთხი რუსულენოვანი ადგილობრივი ახალი ამბების მედიის მონიტორინგი/ კონტენტ ანალიზი: პრორუსული საინფორმაციო სააგენტოები Sputnik-საქართველო და საქინფორმი, გაზეთი საქართველო და მსოფლიო, ასევე შედარებით ნეიტრალური ვებსაიტი SovaNews.
უკან