დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
DPGDX
გაგზავნა

აქტივობები

ვიდეო ბლოგების სერია - მეხსიერება

პროექტი: ვიდეო ბლოგების სერია - მეხსიერება
დონორი: Zinc Network
ბიუჯეტი: £ 5000
ხანგრძლივობა: იანვარი - მარტი, 2021

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში კრემლის მიერ მართული, იდენტობის დისკურსის გარშემო დეზინფორმაციისა და მითების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.  შესაბამისად, მისი მიზანია გამოავლინოს საბჭოთა რეპრესიების პოლიტიკის გავლენა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე და ამ დისკურსის განეიტრალებისთვის შექმნას რეპრესიების შესახებ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ნარატივები, როგორც  რესტიტუციის პოლიტიკის, ასევე, დასავლური ღირებულებების შესახებ.  
პროექტი გულისხმობს 5 ვიდეო ბლოგის, 10 ინფორმაციული ვიზუალური ბარათის (ეროვნული არქივის შესაბამის მასალებზე დაყრდნობით) შემუშავებას პროაქტიული სოციალური მედია კამპანიისთვის, დეზინფორმაციის წინააღმდეგ  საზოგადოების მედეგობის გაზრდისთვის. 
უკან