დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CJMMN
გაგზავნა

აქტივობები

მედიაწიგნიერება საზოგადოებისთვის

პროექტი: მედიაწიგნიერება საზოგადოებისთვის
დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო
განმახორციელებელი ორგანიზაციები: N-ost, MDF
ბიუჯეტი: 10,863 EUR
ხანგრძლივობა: 8 ოქტომბერი - 31 დეკემბერი, 2020

პროექტი მიზნად ისახავს მედიაწიგნიერების დონის ამაღლებას და მის პოპულარიზაციას მედიის, სხვა აქტორებისა და ფართო საზოგადოებისთვის.
იგი ითვალისწინებს სოციალური მედია კამპანიის ორგანიზებას მედიაწიგნიერების შესახებ, სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით (როგორიცაა ვიდეოები, აუდიო, ტექსტები), საკითხის უკეთ პოპუალარიზაციისა და ფართო საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით.
უკან