დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
FKKDX
გაგზავნა

აქტივობები

უმცირესობების ენებზე არსებული მედიების სოციალური პლატფორმების მონიტორინგი კონფლიქტების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე

დონორი: ინტერნიუსი (Internews Network)
ბიუჯეტი: 29,860 $
ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2021 - 1 მარტი, 2022

პროექტი ითვალისწინებს აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე არსებული რეგიონული მედიის, ასევე რუსულენოვანი რეგიონალური მედიის მონიტორინგს კონფლიქტების, სამშვიდობო ინიციატივებისა და უსაფრთხოების საკითხებზე. 

მონიტორინგი ხორციელდება ფეისბუკის მონიტორინგის ინსტრუმენტის Crowdtangle-ის მეშვეობით და მიზნად ისახავს აღნიშნულ თემაზე პროფესიული გაშუქების ხარისხის შესწავლას, დეზინფორმაციისა და მთავარი გზავნილების გამოვლენას.

მონიტორინგის საფუძველზე მომზადდება ანგარიში, რომელიც გამოვლენილ ტენდენციებს გაანალიზებს და დაინტერესებული მხარეებისთვის რეკომენდაციებს შეიმუშავებს.
უკან