დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CPEGL
გაგზავნა

აქტივობები

სამოქალაქო საზოგადოების მედეგობის გაძლიერება საქართველოში მავნე უცხოური ზეგავლენის ოპერაციების წინააღმდეგ

დონორი: ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, USAID
პარტნიორი: ევროპული ღირებულებების ცენტრი (EVC); მედიის განვითარების ფონდი (MDF); ატლანტიკური საბჭოს ციფრული ექსპერტიზის კვლევის ლაბორატორია (DFRLab); სამოქალაქო იდეა; საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS)
ბიუჯეტი: 7200$
ხანგრძლივობა: 1 იანვარი, 2021 - 31 დეკემბერი, 2021. 

პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს ქართული სამოქალაქო საზოგადოების მედეგობა უცხოური მავნე გავლენის წინააღმდეგ. პროექტის პარტნიორები აკვირდებიან უცხო ქვეყნების გავლენას საქართველოში, იქნება ეს სახელმწიფო ინსტიტუტებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, მედიაში, პოლიტიკურ პარტიებსა თუ ეკლესიაში. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ყურადღების გამახვილებას პრობლემების ფართო სპექტრზე, რომელიც მესამე ქვეყნების მიერ განხორციელებულ და სპონსორულ კამპანიებსა და ღონისძიებებს უკავშირდება. პროექტს მხარს უჭერს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და USAID– ის განვითარებადი დონორების გამოწვევის პროგრამა.
უკან