დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
MHUZV
გაგზავნა

მულტიმედია

თარიღი: 20 ივნ 2017 / სოციალური რეკლამა

ღირებულებები გვაერთიანებს! - თავისუფლება

იურისტი ტედ ჯონასი ვაჟა-ფშაველას ციტირებს, მსახიობი ნინო კასრაძე - ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას.
უკან