დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
IOSDZ
გაგზავნა

მულტიმედია

თარიღი: 10 ივლ 2010 / კომენტარი

მწვანე ტალღა, "საზოგადოებრივი ადვოკატი", 06.07.10 თემა: გაეროს განვითარების პროგრამისა და იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ გამოცხადებული კონკურსი, სტუმარი: გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძრვანელის მოადგილე იმიტა პაულოვიჩა,