დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
OCHSQ
გაგზავნა

მულტიმედია

თარიღი: 20 ოქტ 2014 / განხილვა

სემინარი "საქართველო-ევროკავშირი - მედიის როლი ევროკავშირის საკითხების გაშუქებაში"

სემინარი "საქართველო-ევროკავშირი - მედიის როლი ევროკავშირის საკითხების გაშუქებაში"
უკან