დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
DKGAD
გაგზავნა

მულტიმედია

თარიღი: 29 ნოე 2014 / ფოტო გალერეა

მრგვალი მაგიდა "საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობა", გორი, 29.11.2014

მრგვალი მაგიდა "საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობა", გორი, 29.11.2014