დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
LORBU
გაგზავნა

მულტიმედია

თარიღი: 19 სექ 2014 / განხილვა

იმიტირებული პროცესი: სიძულვილის ენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, 19 სექტემბერი, 2014

იმიტირებული პროცესი: სიძულვილის ენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, 19 სექტემბერი, 2014
უკან