დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CEUGR
გაგზავნა

მულტიმედია

თარიღი: 23 იან 2015 / ფოტო გალერეა

მრგვალი მაგიდა "საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობა", ზუგდიდი, 23.01.2015

მრგვალი მაგიდა "საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობა", ზუგდიდი, 23.01.2015