დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
DHEMV
გაგზავნა

მულტიმედია

თარიღი: 14 ოქტ 2015 / განხილვა

იმიტირებული არჩევნები - მარნეული

"მედიის განვითარების ფონდის" - MDF-ის მიერ ჩატარებული იმიტირებული არჩევნები მარნეულში. 

იმიტირებული არჩევნები პროექტის -  "დემოკრატიის ტური: არჩევნებიდან ინსტიტუტებამდე" ფარგლებში "საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის" ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა.
უკან