დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
FCHAO
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 20 ივლ 2011

სამართლებრივი საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

როგორ შუქდება სამართლებრივი საკითხები ქართულ მედიაში, აქვთ თუ არა ჟურნალისტებს საკმარისი ცოდნა სამართლებრივი საკითხების გასაშუქებლად და რამდენად ვიცავთ დაკავებულთა უდანაშაულობის პრეზუმფციას? ესაა ის თემები, რაზეც ჟურნალისტ ელისო ჩაფიძის მიერ განხორციელებულ მედია-მონიტორინგში არის საუბარი. კვლევის საგანი გახლდათ სამი ყოველკვირეული ქართული გაზეთი;ასავალ-დასავალი,ქრონიკადაკვირის პალიტრა, და ხუთი ტელეკომპანიის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებები ერთი თვის განმავლობაში.


კვლევა მომზადებულიამედიის განვითარების ფონდისპროექტის -მედია მონიტორინგი - პროფესიული და ანგარიშვალდბეული მედიის განვითარებისთვისფარგლებში. პროექტის მხარდამჭერია ფონდიღია საზოგადოება - საქართველო.

სამართლებრივი საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაშიუკან