დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
JRSTD
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 30 მაი 2010

მედიის განვითარების ფონდმა გამოსცა პრაქტიკული სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო გამოცემულია "მედიის განვითარების ფონდის” მიერ პროექტის "დისკრიმინაციული ეთნიკური და რელიგიური ტერმინოლოგიის გამოყენების პრევენცია მედიაში” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება პროგრამის "ეროვნული ინტეგრაცია და ტოლერანტობა საქართველოში” (NITG) ფარგლებში, საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის (EPF) ადმინისტრირებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების (USAID) სააგენტოს დაფინანსებით. 

ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თემატიკის გაშუქება მედიაში. საბაზისო პრინციპები

უკან