დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XTPOH
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 06 ნოე 2014

კვლევის პრეზენტაცია საბიუჯეტი თანხებით დაფინანსებულ ინფორმაციაზე

6 ივნისს, ფრანტლაინ კლუბში „მედიის განვითარების ფონდმა" კვლევის "სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მედია - არათანაბარი კონკურენცია საინფორმაციო სააგენტოებს შორის"  წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა.

არსებული მონაცემების თანახმად, სამინისტროების უმეტესეობაში (18-დან 13 სამინისტრო)  და საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში დამკვიდრებული პრაქტიკაა  საინფორმაციო სააგენტოებისთვის ანაზღაურების გადახდა ისეთი მომსახურებისთვის, როგორიცაა დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად მათი საქმიანობის გაშუქება და მიწოდებული ინფორმაციის გავრცელება, რისთვისაც 2013-2014 წელს სააგენტოებმა 254 ათას 774 ლარი საბიუჯეტო დაფინანსება მიიღეს.

გაწეული მომსახურებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  ყველაზე მეტი თანხა სააგენტო „ინტერპრესნიუსმა" (შპს „ახალი ამბები") 101 ათას 540 ლარი 11 სამინისტროსა და მთავრობის კანცელარიიდან მიიღო, სააგენტო GHN-მა - 48 ათას 690 ლარი. 2013-2014 წლებში PIA-ს (შპს „პირველი") 5-მა სამინისტრომ 43 ათას 34 ლარი გადაურიცხა, For.ge-ს კი - 41 ათას 330 ლარი. შედარებით ნაკლები თანხმა მიიღეს სხვა სააგენტოებმა.

მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, სააგენტოების მსგავსი მომსახურებით  არ სარგებლობენ იუსტიციის, განათლებისა და მეცნიერების, ენერგეტიკის, ფინანსთა და რეგიონალური განვითარების და ინფრასტუქტურის სამინისტროები.

მედიის განვითარების ფონდმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას, გადახედოს დაფინანსების არსებულ პრაქტიკას და გამჭვირვალე გახადოს პროცესი, ასევე საინფორმაციო სააგენტოებს, ერთმანეთისგან მკაფიოდ გამიჯნონ სარედაქციო და სარეკლამო მასალები.

კვლევის პირველ ეტაპზე „მედიის განვითარების ფონდმა" ინფორმაცია 19 სამინისტროდან და სახელმწიფო კანცელარიიდან გამოითხოვა. საჯარო ინფორმაცია კანონით დადგენილ ვადებში (10 სამუშაო დღე) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ გასცა, რაც ორგანიზაციამ ადმინისტრაციული წესით გაასაჩივრა.

შემდეგ კვლევაში „მედიის განვითარების ფონდი" სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან სხვა ტიპის მედია საშუალებებში რეკლამის, მათ შორის ფარული რეკლამისა და დასპონსორებული გადაცემების საკითხის ანალიზს გეგმავს.

უკან