დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
OEUFD
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 18 ნოე 2019

თამთა თოდაძის საქმეზე ქარტიამ მე-10 პრინციპის დარღვევა დაადგინა

 
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ დააკმაყოფილა MDF- ის, საფარსა და თამთა თოდაძის საჩივარი plus.kvira.ge-ს და PIA.ge-ს წინააღმდეგ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ გადაწყვეტილებით აღნიშნულმა მედია საშუალებებმა თამთა თოდაძის საქმის გაშუქებისას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მე-10 პრინციპის დააღვიეს, რაც გულისხმობს ჟურნალისტების მიერ ადამიანის პირად ცხოვრებაში შეჭრას, განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესის არარსებობის პირობებში.  საქმე ეხებოდა plus.kvira.ge-ს და PIA.ge-ს მიერ თამთა თოდაძის დედის შესახებ მომზადებულ მასალას მისი შესაძლო ნასამართლეობის შესახებ.

განმცხადებლები მიიჩნევდნენ, რომ kvira.plus.ge -სა და pia.ge-ზე თამთა თოდაძის  დედის ნასამართლეობის შესახებ მასალა მისი დისკრედიტაციის მიზნით გავრცელდა და ამით დაირღვა ქარტიის მეათე პრინციპი - პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა
 
უკან