დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
JOIBI
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

რელიგიის კანონის გაშუქება ქართულ მედიაში

5 ივლისს, საქართველოს პარლამენტმა სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები შეიტანა, რაც რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის ახალ წესს ითვალისწინებს. სახლედობრ, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილბებით რელიგიურ ჯგუფებს, რომლებიც ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში აღიარებული არიან რელიგიურ ორგანიზაციებად ან მჭიდრო ისტორიული კავშირი აქვთ საქართველოსთან, საჯარო სამართლის უირიდიულ პირად რეგისტრაციის უფლება მიეცათ. წარმოდგენილ კანონპროექტს და მის მიღებას საჯარო სივრცეში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა, და ეს თემატიკა, ბუნებრივია, ქართულმა მედიამაც აიტაცა.

წინამდებარე კვლევის მიზანია, გაარკვიოს, თუ რამდენად იცავდა მედია ამ თემატიკის გაშუქებისას საერთაშორისო და ადგილობრივ სტანდარტებს; უფრო კონკრეტულად კი შეისწავლოს, თუ რა ნორმებს არღვევდა მედია რელიგიური უმცირესობების თემატიკის გაშუქებისას 

ავტორიმერაბ ბასილაია
პერიოდი5 –18 ივლისი, 2011
ბმულირელიგიის კანონის გაშუქება ქართულ მედიაში კვლევის

რელიგიის კანონის გაშუქება ქართულ მედიაში 

უკან