დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
RBLCH
გაგზავნა

განცხადებები

თარიღი: 03 დეკ 2014

რელიგიური შეუწყნარებლობის ფაქტებზე არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციები პარლამენტისგან რეაგირებას მოითხოვენ

2 დეკემბერს, არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების ჯგუფმა საქართველოს პარლამენტს ბოლო ხანებში გამოვლენილი რელიგიური შეუწყნარებლობისა და ძალადობისფაქტების შესწავლისმოთხოვნით პეტიციით მიმართა. ხელმომწერი ორგანიზაციები მოითხოვენ მთავრობის პოლიტიკაზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებას და საკანონმდებლო ორგანოს რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტებზე (მათ შორის, ქობულეთის, მოხეს, თერჯოლის შემთხვევებზე) დროულ რეაგირებასა და რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ სამართალდარღვევებზე მთავრობის არაეფექტური პოლიტიკის გადასინჯვას სთხოვენ.

როგორც პეტიციაშია აღნიშნული, ხელისუფლება არაადეკვატურად პასუხობს ბოლო პერიოდში რელიგიური ექსტრემიზმის განსაკუთრებით მზარდ გამოვლინებებს და არ უზრუნველყოფს კერძო პირებისგან მომდინარე ძალადობის პრევენციასა და ეფექტურ გამოძიებას.ამასთან, დოკუმენტში მითითებულია, რომ სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკა დისკრიმინაციულია, რადგან ის, როგორც წესი, თავს იკავებს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებისგან იმ შემთხვევებში, როდესაც რელიგიურ ძალადობას ან დევნას ახორციელებენ ადამიანები, რომლებიც თავს მართლმადიდებლურ მრევლს მიაკუთვნებენ. ამავდროულად, ხელისუფლების მეთოდები რეპრესიულია რელიგიური უმცირესობების მიმართ, რასაც სოფელ ჭელასა და სოფელ მოხეში ჩატარებული საპოლიციო ოპერაციები ადასტურებს. პეტიციაში ასევე მითითებულია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მუსლიმი თემის წევრების უკანონო დაკავებისა და პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტების გამოძიების პროცესში, უხეშად ირღვევა გამოძიების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპი, რადგან აღნიშნული საქმეების გამოძიებას აწარმოებს თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, და არა პროკურატურა.

ხელმომწერი ორგანიზაციები კრიტიკულად აფასებენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პოლიტიკას აღნიშნულ შემთხვევებთან დაკავშირებით და მიაჩნიათ, რომ სააგენტოს მონაწილეობას მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტაში ხელშესახები შედეგები არ მოჰყოლია.

ორგანიზაციებიპარლამენტს, რეგლამენტით დადგენილი წესით, პეტიციის საჯარო და წარმომადგენლობით განხილვასა და აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების, მათ შორის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, შესაბამისი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების გამგებლების საქმიანობაზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებას სთხოვენ.

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC);

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა(GDI);

მედიის განვითარების ფონდი(MDF);

ტოლერანტობისა დამრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI);

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთაასოციაცია (GYLA);

ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია;

სახარების რწმენის ეკლესია;

ევანგელურ-პროტესტანტული ეკლესია;

იეზიდთა სასულიერო საბჭო;

კათოლიკე ეკლესია;

ქართველ მუსლიმთა კავშირი;

მეშვიდე დღის ქრისტიან-ადვენტისტთა ეკლესია;

სამცხე-ჯავახეთის მუფტი;

ქართლის რეგიონის მუფტი;

ხულოს მუფტი;

სომხეთის სამოციქულო მართლმადიდებელიეკლესია.

უკან