დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
WNRDK
გაგზავნა

განცხადებები

თარიღი: 09 ივლ 2015

MDF-ის პასუხი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურს

8 ივლისს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომელიც მედიის განვითარების ფონდის კვლევას „საბიუჯეტო სახსრები სიძლვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების მედიაში" ეხმაურება. განცხადებაში აღნიშნულია, თითქოს MDF-ის ანგარიშში  საუბარია არა კონტრაქტებზე, არამედ, ბეჭდური პრესის გამოწერაზე, განურჩევლად მათი საინფორმაციო პოლიტიკისა.

ვთვლით, რომ მთავრობის ადმინისტრაციის კომენტარი არის მონაცემებით მანიპულირება და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს კვლევაში საერთოდ არ შესულა სახელმწიფო უწყებების მიერ ბეჭდური მედიის გამოწერის თანხები და შესაბამისად, ეს არგუმენტი იმ პრობლემის ასახსნელად ვერ გამოდგება, რომელსაც ჩვენი ანგარიში ასახავდა. კვლევის მიზანი იყო, ეჩვენებინა, რამდენად იცავს სახელმწიფო ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, რომელიც რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპის კომისიას (ECRI) ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოებისადმი აქვს შემუშავებული და ავალდებულებს ხელისუფლებებს, არადისკრიმინაციული პოლიტიკის დაცვა კონტრაქტების გაცემის წინაპირობად აქციონ. ამდენად, კვლევაში მნიშვნელოვანი იყო არა თანხების მოცულობა, არამედ მათი იმ მედია საშუალებებზე გაცემის მიზენშეწონილობის პრობლების ჩვენება, რომელთაც დაუფარავი დისკრიმინაციული სარედაქციო პოლიტიკა აქვთ.

იმის საილუსტრაციოდ, რომ კვლევაში ასახული მონაცემები სარეკლამო ხელშეკრულებებს შეეხება და არა გაზეთის გამოწერას, განცხადებას თან ვურთავთ რამდენიმე კონტრაქტის ასლსს, რომელიც  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსერთიან ელექტრონულ ბაზაში ნებისმიერი მოქალაქისთვის არის ხელმისაწვდომი, ასევე იმ ხელშეკრულების ასლებს, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და სამინისტროს დაქვემდებარებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა სასამართლო დავის ეტაპზე მოგვაწოდეს.

და ბოლოს, პრესსამსახურის განცხადება მხედველობაშიც რომც მივიღოთ, ერთობ არადამაჯერებელ სურათს ვიღებთ: ქვემოთ მოყვანილი წლიური სახელშეკრულებო თანხების მიხედვით გამოდის, რომ საშუალოდ თითო გაზეთის ღირებულება ცალკეულ უწყებას გამოწერით სულ მცირე 25-დან 100 ლარამდე უჯდება, მაშინ, როცა მათი საცალო ღირებულება 1 ლარიდან 2,50 ლარამდეა. ხოლო ჟურნალი „ტაბულა", რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის განცხადებაში იმ გამოცემათა ჩამონათვალშია მოყვანილი, რომელთაც სახელმწიფო უწყებები იწერენ, თავად „ტაბულას" რედაქციის განცხადებით, უკვე ერთი წელია აღარ გამოდის.

დანართი #1. ბეჭდვითი მედია (კონტრაქტების ნაწილი):

სამინისტრო/სსიპ

გაზეთი

ხელშეკრულების საგანი

ღირებულება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიცია

„ალია" ჰოლდნგი

ხელშეკრულება #11/ 05,  2013

დამკვეთის მიერ მიწოდებული სარეკლამო მასალის გამოქვეყნება       

36 000 ლარი

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

„საქართველოს რესპუბლიკა"

ხელშეკრულება გ.ტ. #5-13 (SPA120029080), 2013

მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის საქმიანობასთან დაკავშირებით  განცხადებების ბეჭდვის და გავრცელების მომსახურება (45 000 სმ2).

14099.85ლარი

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

„საქართველოს რესპუბლიკა"

ხელშეკრულება # 2-14 (SPA130028780), 2014

მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის საქმიანობასთან დაკავშირებით განცხადებების ბეჭვდის და გავრცელების მომსახურება (45 000 სმ2).

13 950 ლარი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

 

„საქართველოს რესპუბლიკა"

ხელშეკრულება #40  (SPA 140001459), 2014

განცხადებების ბეჭდვისა და გავრცელების მომსახურება

6893 ლარი

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპი გარემოს ეროვნული სააგენტო

„საქართველოს რესპუბლიკა"

ხელშეკრულება #1-11 (CMR 140019339) 2014; # 1-233 (CMR140146432) 2014; ურთიერთშეთანხმების აქტი #1.

განცხადების ბეჭდვა და გამოქვეყნება.

სულ 5488,48 ლარი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ-ი 112

 

„ალია" ჰოლდინგი

ხელშეკრულება #4, 2013

საიტზე დამკვეთისგან მიწოდებული ბანერები, პრესრელიზები და ანონსების განთავსება.

4 200 ლარი

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ-ი სოციალური მომსახურების სააგენტო

„ასავალ-დასავალი"

ხელშეკრულება #158 (CMR 130107078), 2013.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მიწოდებული ბუკლეტების განთავსება 2013 წლის 8 ივლისის „ასავალ-დასავალში".

1200 ლარი

 

 დანართი #2. სატელევიზიო მედია

სამინისტრო/სსიპ

ტელევიზია

ხელშეკრულების საგანი

ღირებულება

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

„ობიექტივი"

ხელშეკრულება #268, 2014

სოციალური ვიდეო რგოლების „ობიექტივის" ეთერში განთავსება

9, 178.04 ლარი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

„ობიექტივი"

ხელშეკრულება #1270, 2013

სარეკლამო მასალის „ობიექტივის" ეთერში განთავსება

5, 000 ლარი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ-ი მომსახურების სააგენტო

„ობიექტივი"

ხელშეკრულება #494, 2013

სარეკლამო საინფორმაციო მასალის "ობიექტივის" ეთერში განთავსება

10, 501.71USD

თავდაცვის სამინისტრო

„ობიექტივი"

ხელშეკრულება #347, 2014

ტელეეთერის დროის შესყიდვა, რეკლამის განთავსება

5, 461.71 USD

განათლების სამინისტრო

„ობიექტივი"

ხელშეკრულება #08-109/2, 2013

სარეკლამო მასალის „ობიექტივის" ეთერში განთავსება

4, 800 ლარი

ღვინის სააგენტო

„ობიექტივი"

ხელშეკრულება #254 (CMR 130310221) , 2013

რეკლამის განთავსება

5, 000 ლარი

 

 

უკან