დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
EFKAP
გაგზავნა

განცხადებები

თარიღი: 31 ივლ 2015

არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთობლივი განცხადება ირაკლი ფირცხალავას მიმართ არაადამიანური მოპყრობის შესახებ

ხელმომწერი ორგანიზაციები გამოვხატავთ შეშფოთებას სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ ე.წ. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ, პოლიციის პოლკოვნიკ, ირაკლი ფირცხალავას მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების გამო, რომლის შედეგადაც ბრალდებული #9 სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გლდანის #8 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს.

გავრცელებული ინფორმაციით, გლდანის #8 დაწესებულებაში მყოფი სხვა პატიმრები გინებით, მუქარით და გაუსაძლისი ხმაურის შექმნით ბრალდებულზე ზეწოლას ახორციელებენ, რაც პატიმრის მიმართ არაადამიანურ მოპყრობად უნდა შეფასდეს. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბრალდებულის არაერთგზის მოთხოვნის მიუხედავად ვერ მოხერხდა მასთან პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლების შეხვედრა.

დაუშვებლად მიგვაჩნია ყოფილი პოლიციელი ბრალდებული პირის, იმ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში განთავსება, სადაც პატიმრობაში იმყოფებიან სხვა, კრიმინალური წარსულის მქონე პატიმრები. მსგავსი გადაწყვეტილება არამარტო ლახავს ბრალდებული პირის უფლებებს, არამედ იწვევს კრიმინალური სამყაროს გაძლიერებასა და მისი გავლენის ზრდას სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში.

გამომდინარე ზემოთქმულიდან მოვუწოდებთ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს, დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს ი.ფირცხალავას გადაყვანა იმ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, სადაც თავიდან იქნება აცილებული მასზე სხვა პატიმართა მხრიდან ზეწოლა და არაადამიანური მოპყრობა.

ამავდროულად მოვუწოდებთ საქართველოს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, პროაქტიურად განახორციელოს ვიზიტები სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში და მოინახულოს ბრალდებული და სათანადო რეაგირება მოახდინოს მისი უფლებების დარღვევის ფაქტზე.

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)

მედიის განვითარების ფონდი (MDF)

იდენტობა

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)
უკან