დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
FVMVJ
გაგზავნა

წარმატებული საქმეები

ონლაინ პორტალ ამბები. ge-ის საქმე

29 ივლისს არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების განცხადებას, რომელიც მედიაში კრიმინალური ფაქტის ქსენოფობიურ კონტექსტში გაშუქებას შეეხებოდა, ინტერნეტ-პორტალ ამბები.ge- რედაქციის მხრიდან რეაგირება მოჰყვა. რედაქციამ სადავო მასალა მარიამ კოჩალაძის მკვლელობასთან დაკავშირებით ვებ-გვერდიდან მოხსნა.

უკან