დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
DLSSO
გაგზავნა

წარმატებული საქმეები

"არა ფობიას!"

სამოქალაქო პლატფორმა „არა ფობიას!" 2014 წლის 7 მაისს ცამეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩამოაყალიბა. 

პლატფორმის მიზანია: უზრუნველყოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა მჭიდრო თანამშრომლობა ქართულ პოლიტიკასა და მედია სივრცეში სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის ყოველგვარი გამოვლინებების აღმოსაფხვრელად.

პლატფორმის ამოცანებია:

ა. რეაგირება სიძულვილის ენის გამოვლინების ფაქტებზე ერთობლივი განცხადებების, დეკლარაციების და სხვაშესაბამისი მექანიზმების გამოყენებით;

ბ. საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური გაერთიანებების ხელშეწყობა სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით, შიდაპარტიული მექანიზმების შექმნისათვის;

გ. მედია წიგნიერების განვითარება;

დ. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სიძულვილის ენის და შეუწყნარებლობის საფრთხეებზე.

დეკლარაცია 

დებულება

პლატფორმის „არა ფობიას!" წევრები შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან:

მედიის განვითარების ფონდი, MDF

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, GDI

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, TI

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, TDI

იდეონტობა

სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის

საერთაშორისო საზოგადოება, ISFED

უმცირესობათასაკითხებისევროპული ცენტრი, ECMI

ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრი, EMC

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, GYLA

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, OSGF

კონსტიტუციის42-მუხლი

საქართველოსრეფორმებისასოციაცია, GRASS

საფარი

 

 

უკან